Ana-Maria Bljaić

Ana-Maria Bljaić

dr.med.vet.


Područje interesa: interna, laboratorijska dijagnostika, dermatologija, stomatologija te posebno uzgoj i patologija glodavaca, dvojezubaca

Edukacija: Veterinarski fakultet

e-mail: anamaria@vetiva.hr

Rođena 11.03.1983. Nakon završetka srednje Veterinarske škole u Zagrebu upisuje Veterinarski fakultet. Nakon završetka fakulteta vježbenički staž započinje u veterinarskoj ambulanti “VET-IVA PET”, gdje se nakon položenog stručnog ispita i zapošljava. Područje interesa su joj interna, laboratorijska dijagnostika, dermatologija, stomatologija te posebno uzgoj i patologija glodavaca, dvojezubaca.

Svoje znanje usavršava na domaćim i stranim seminarima, kongresima i radionicama: seminar male prakse “Patologije starije populacije mačaka” u Zagrebu 2013., “Cytology in practice”, Beograd, Srbija 2014. seminar male prakse “Urologija pasa i mačaka”, te “Parazitologija i vektorske bolesti mačaka”, Zagreb 2014., 2. hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb 2015., radionica “Dermatološke patologije i uloga veterinara u terapiji” i “Zaštita od vanjskih i unutarnjih parazita pasa i mačaka”, Zagreb 2015. 3. hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb 2016., 4. veterinarski kongres veterinara male prakse, Zagreb 2017., Seminar veterinara male prakse iz područja dermatologije pasa i mačaka u Zagrebu 2017., radionica “Praktikum hitne veterinarske medicine”, Zagreb 2017.