Kvrge i izrasline na koži

Često se u praksi susrećemo se s brojnim pitanjima: „Kakva je ovo kvrga koju smo napipali na psu, je li to tumor, kako možemo znati točno o čemu se radi, koje su opcije liječenja?“

Mnogi vlasnici koji pronađu izraslinu na koži životinje voljeli bi znati o čemu se točno radi. Dosta je važno veterinaru napomenuti kada je ona primijećena. Psi i mačke mogu imati razne benigne tumore, no da bi se to potvrdilo potrebno je napraviti laboratorijske pretrage (citološku pretragu ili biopsiju). Rezultati ovih pretraga omogućuju da se maligne promjene otkriju na vrijeme. Posebnu pažnju treba obratiti na starije životinje s obzirom na to da u njihovoj dobi sklonost kožnim promjenama vrlo je česta.

Benigne tumore potrebno je promatrati jer je moguće da iz njih nastane maligna promjena. Maligni tumori mogu nalikovati na benigni, tako da proaktivno otkrivanje i liječenje a ne „promatranje i čekanje“ može biti prognostički povoljnije. U našoj ambulanti nudimo vlasniku opciju punkcije tvorbe i slanje materijala na citološku pretragu uz pomoć koje u relativno kratkom roku dobijemo dijagnozu kako bi se mogao napraviti daljnji plan.

Nakon potvrđivanja dijagnoze sljedeći je korak s veterinarom raspraviti mogućnost liječenja. Operativni zahvat je najčešći i najučinkovitiji oblik liječenja. Radioterapija može biti učinkovita alternativa terapije, a neki tumori zahtijevaju i kemoterapiju.