Ultrazvučna dijagnostika kućnih ljubimaca

Ultrazvučne pretrage kod kućnih ljubimaca su, kao i kod ljudi izuzetno važan i nezamjenjiv dio dijagnostike širokog spektra bolesti. Pripadaju neinvazivnim metodama kojima, bez bolnosti i sedacije, dobivamo vrijedne informacije o izgledu, građi, a u pojedinim slučajevima i funkciji velikog broja organa.

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena koristimo za vizualizaciju i procjenu građe i strukture organa trbušne šupljine, te njihove vaskularizacije. Njime tako možemo uočiti difuzno ili fokalno povećanje jetre, slezene, bubrega, prostate, pojedinačnih limfnih čvorova ili uočiti solitarne mase (tumore). Zbog velikog kontrasta lako je uočiti nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini, te promjene na stijenkama ili u sadržaju mokraćnog i žučnog mjehura. Veliku važnost ima u dijagnosticiranju reproduktivnih poremećaja kao što su piometra, metritis, orhitis, tumori testisa i prostate, te ciste i tumori jajnika. Suvremenijim i naprednijim uzv. aparatima se mogu vidjeti promjene u slojevima stijenke crijeva, želuca,  te promjene na gušterači i nadbubrežnim žlijezdama.

Što je ehokardiografija?

Ehokardiografija je nezamjenjiv dio kardiološkog pregleda koji nam daje uvid u veličinu i debljinu srčanih komora, izgled zalistaka, sistolički i dijastoličku funkciju,brzine protoka  krvi i odnose tlakova u pojedinim dijelovima srca. Njime možemo utvrditi postojanje urođenih (PDA, stenoza aorte i a. Pulmonalis, Tetralogija Falloti, displazija srčanih zalistaka) i stečenih srčanih bolesti (degeneracija mitralnih i trikuspidalnih zalistaka, dilatativna i hipertrofična kardiomiopatija).  Za kvalitetan ultrazvuk srca potreban je uzv. aparat s kardiološkom sondom i posebnim opcijama koje uključuju color  doppler, pulsni i kontinuirani dopler, te naravno veterinar s iskustvom u ovom tipu pretraga.