Bolesti bubrega pasa i mačaka

Bolesti bubrega česte su kod pasa i mačaka, naročito onih starije dobi. Bubrezi su parni organ i njihova zadaća je da filtriraju krv, uklanjaju otpadne produkte metabolizma te održavaju koncentraciju vode i mineralnih tvari u organizmu.

Oštećenje bubrega može uzrokovati veći broj faktora koji uključuju infekcije, tumore, toksine, autoimune bolesti i nasljedne faktore. Uz pravovremenu dijagnozu bolest se može uspješno liječiti i usporiti njeno napredovanje.

Akutni poremećaj u radu bubrega predstavlja oštećenje koje je nastalo odjednom, obično je uzrokovano trovanjem, smanjenim protokom krvi, zaraznim bolestima, primjenom lijekova. Simptomi su često nespecifični (povraćanje, gubitak apetita, dehidracija).

O kroničnoj bolesti bubrega govorimo kada je oštećenje nastalo postepeno i kada je većina funkcionalne strukture bubrega uništena i to oko 75%.

Klinička slika:

  • Pojačana žeđ i učestalo mokrenje
  • Smanjeni apetit
  • Gubitak na težini
  • Neugodan zadah iz usta
  • Povraćanje i proljev
  • Apatija i opća slabost

Dijagnoza:

Potrebno je napraviti detaljan klinički pregled uz pretrage krvi i urina, a ponekad je potrebno napraviti i dodatne pretrage kao što su ultrazvuk, rendgensko snimanje i biopsija bubrega.

Terapija:

Bubrežni bolesnici moraju biti pod redovitom kontrolom veterinara, bitna je stabilizacija pacijenta koja uključuje primjenu lijekova, infuzije, a promjena ishrane je dugoročno najvažniji dio u liječenju jer se preporučuje hrana koja ima smanjeni sadržaj proteina, soli i fosfora.