Eva Posavec

Eva Posavec

Rođena 20.7.1996. u Bjelovaru gdje 2015. završava opću gimnaziju. Nakon srednje škole upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira krajem 2021. godine. S istraživanjem provedenim u sklopu diplomskog rada sudjeluje na međunarodnom kongresu „Veterinarska znanost i struka“. Uz studij, dvije godine volontira na Klinici za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, a stručnu praksu odrađuje u veterinarskoj ambulanti Majcan u Bjelovaru. Posebna područja interesa su joj zarazne bolesti i interna medicina.
Vlasnica je kunića Mislava.