Iva Majetić

Iva Majetić

univ. mag. med. vet.


Područje interesa: kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, interna medicina pasa i mačaka, te alergologija.

Rođena 30.10.1979. u Zagrebu, nakon završene X gimnazije upisuje Veterinarski fakultet, što joj je bila najveća želja od kad zna za sebe. Nakon završetka fakulteta godinu dana stažira u Veterinarskoj stanici grada Zagreba, nakon čega odlazi na  3 mjeseca u Pretoriju, JAR, gdje radi u privatnoj veterinarskoj ambulanti. Po povratku volontira na zavodu za rentgenologiju Veterinarskog fakulteta, te se 2007. zapošljava u Veterinarskoj stanici Samobor, gdje ostaje do otvaranja svoje ambulante 17.04. 2009. 2008. godine upisuje postdiplomski specijalistički studij Patologija i uzgoj malih mesoždera, te polaže državni stručni ispit za ovlaštenog veterinara.

Svake godine sudjeluje na svjetskim i europskim veterinarskim kongresima (SCIVAC Rimini 2005., 2006. i 2007., FECAVA Dublin 2008., FECAVA Amsterdam 2010. i 2012. (uključujći i napredni tečaj abdominalnog ultrazvuka), BSAVA Birmingham i London Vet Show 2013.). 2013.magistrirala je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu kao sveučilišna magistra domaćih mesojeda (pasa i mačaka). Od 2013. do 2016. stručno se usavršava za kardiologiju pasa i mačaka na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani. U 12.mj. od lipnja 2013. Postaje ekskluzivni zastupnik američke tvrke The Spectrum group, te se intenzivno bavi alergijskim testovima i tretmanima hiposenzibilizacije u pasa i mačaka. Područja posebnog interesa su kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, interna medicina pasa i mačaka, te alergologija. Od 2019. započinje sa stručnom edukacijom na ESAVS veterinarskoj kardiologiji. 2020. Započinje sa postdiplomskom Distance learning edukacijom za internu pasa i mačaka.