Marko Gotal

Marko Gotal

dr. mesd. vet.


Područje interesa: kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, interna medicina pasa i mačaka, te alergologija.

Rođen 22.06 1978 u Zagrebu.
Nakon završetka srednje veterinarske škole 1997. upisuje Veterinarski fakultet koji završava 2007. Godine.
Tijekom studija volontira u Veterinarskim ambulantama te na Klinici za kirurgiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.
Kontinuirano se educira sudjelujući na domaćim i međunarodnim kongresima.
Podrućje posebnog interesa mu je kirurgija, stomatologija, hitna i intenzivna medicina
Vetiva timu pridruzuje se 2021 godine, kao i njegova ljubimica pas Maša.